НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Експерти Незалежного Інституту Судових Експертиз проводять психологічну експертизу моральної шкоди та визначення її розміру.
(044) 581 30 90
(050) 360 16 82
(067) 5555 222
info@nise.com.ua
04207, Україна, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 3, офіс 7
Експерти Незалежного Інституту Судових Експертиз проводять психологічну експертизу моральної шкоди, під якою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

В яких випадках настає обов'язок особи відшкодувати моральну шкоду?

Для цього необхідна наявність чотирьох юридичних ознак в їх сукупності для того, щоб в особи, яка заподіяла моральну шкоду, виник обов'язок її відшкодувати, а саме:

 • наявність моральної шкоди;
 • протиправна поведінка особи, яка завдала моральну шкоду;
 • причинний зв'язок між поведінкою особи і спричиненням шкоди;
 • провина особи, яка заподіяла моральну шкоду.
  Як визначити і розрахувати розмір компенсації за заподіяні моральні страждання?

  Норми права не містять жодних конкретних рекомендацій з розрахунку розміру моральної шкоди в грошовому виразі. Не дивлячись на це, суддя зобов'язаний в рішенні про стягнення моральної шкоди вказувати мотиви, що обґрунтовують розмір стягненої суми моральної шкоди. В таких випадках для встановлення факту завдання моральної шкоди та визначення розміру грошової компенсації призначається психологічна експертиза.

  В рамках проведення психологічної експертизи фахівці НІСЕ:

  • встановлюють факт завдання моральної шкоди та страждань;
  • встановлюють обсяг негативних наслідків та глибину переживань, які виникли після певної події або ж дій третіх осіб;
  • визначають розмір завданої моральної шкоди.
  У разі, якщо мова йде про психологічну експертизу фізичної особи, то дане експертне дослідження призначається та проводиться тільки по відношенню до психічно здорових осіб (підозрюваних, обвинувачених, свідків, потерпілих, позивачів, відповідачів).

  Якщо фізичній або юридичній особі була завдана шкода честі, гідності та діловій репутації внаслідок публікації чи поширення неправдивої, недостовірної або неточної інформації, що дискредитує фізичну чи юридичну особу, доцільним є проведення комплексного психолого-лінгвістичного дослідження, що включає семантико-текстуальну експертизу писемного мовлення.
   НАЙЧАСТІШЕ ЗАДАВАНІ ПИТАННЯ
   ЧОМУ МИ?
   • Якість
    Ми проводимо експертизу якісно, об'єктивно та швидко як за ухвалою суду, так і за заявою сторін.
   • Оперативність
    Термін проведення експертизи - від 2 робочих днів до 1 місяця (показник швидкості залежить від наявних документів та складності експертизи).
   • Багаторічний досвід
    НІСЕ працює у сфері судово-експертної роботи з 2007 року.
   • Професійність
    Експерти НІСЕ атестовані Міністерством юстиції України та внесені до єдиного Реєстру атестованих судових експертів. За необхідності залучаємо до роботи міжнародних експертів
   • Довіра з боку судів, адвокатів, юристів
    Експертний висновок НІСЕ є належним доказом у суді.
   • Доступність
    Ми надаємо безкоштовну консультацію по телефону, email або у мессенджерах
   • Ефективність
    Консультуємо щодо доцільності проведення експертизи, допомагаємо визначити необхідний підвид експертизи та коректно сформулювати питання на дослідження експерту.
   • Індивідуальний підхід
    Кожному клієнту фахівці НІСЕ забезпечують індивідуальний підхід і комплексний супровід, консультацію експерта на найвищому професійному рівні.
   Психологічна експертиза
   Чи можливо отримати компенсацію за завдану моральну шкоду?

   Що таке моральні страждання? Під цим поняттям розуміється комплекс почуттів та емоційних станів людини, насичений негативними переживаннями, що виникають під впливом психологічно деструктивних подій, які глибоко зачіпають провідні морально-етичні цінності особистості, порушують відчуття благополуччя, самопочуття та змінюють діяльність. Стаття 16 Цивільного кодексу України визначає, що одним зі способів захисту цивільних прав та інтересів кожної особи є відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

   Типи протиправних дій у справах захисту честі, гідності та ділової репутації:

   • Поширенням неправдивих ганебних відомостей, в тому числі, здійснене за допомогою ЗМІ;
   • Поширення неправдивих відомостей, поєднане із обвинуваченням у скоєнні тяжкого злочину;
   • Образа, в тому числі, здійснене у ЗМІ;
   • Інший незаконний утиск прав і свобод громадянина неправомірними діями чи рішеннями органів влади та управління, в тому числі, за умов спричинення суттєвої шкоди;
   • Дискримінація громадянина
   Складаючи позовну заяву про відшкодування моральної шкоди, позивач має вказати, у чому саме вона полягає та якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно, зазначити обставини, з яких він виходив, обраховуючи розмір моральної шкоди, та які докази це підтверджують. Важливою складовою такої позовної заяви є наявність причинного зв'язку між шкодою й протиправним діянням відповідача.

   Для встановлення факту заподіяння моральної шкоди та її розміру проводиться судово-психологічна експертиза, в ході проведення якої незалежний експерт встановлює психологічний стан особи, наявність чи відсутність у неї переживань, страждань, особливостей сприйняття певної події тощо.

   Об'єктом психологічної експертизи є, власне, людина (позивач/потерпілий), а також сукупність джерел інформації (матеріали справи, документальні відомості про психічну діяльність підекспертної особи).

   Предметом психологічної експертизи є зміни психічної діяльності підекспертної особи за обставин, що досліджуються по справі.

   Які доказові можливості має психологічна експертиза?

   Серед основних варто зазначити наступні:

   • встановлення наявності психотравмувального впливу досліджуваної ситуації на підекспертну особу.
   • встановлення наявності страждань (моральної шкоди) підекспертної особи, їх характеру, глибини (ступеню інтенсивності) та тривалості.
   • встановлення наявності причинно-наслідкового зв'язку між психотравмувальним впливом досліджуваної ситуації та моральними стражданнями.

   Питання, які вирішує психологічна експертиза:

   1. Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмувальною для особи (Прізвище, імя, по-батькові)? Якщо так, то чи завдані особі (ПІБ) страждання (моральна шкода)?
   2. Якщо особі (ПІБ) завдані страждання (моральна шкода). Який можливий розмір становить грошова компенсація за завдані страждання (моральну шкоду)?
   3. Чи є у підекспертної особи (ПІБ) зміни в емоційному стані, індивідуально-психологічних проявах, які перешкоджають активному соціальному-функціонуванню її як особистості і виникли внаслідок впливу певних обставин (заначити обставини: безпідставне обвинувачення, наклеп, образа, дискримінація)
   4. Яка глибина, інтенсивність та тривалість спричинених ПІБ страждань (моральної шкоди)?

   Для проведення психологічної експертизи потрібно надати заяву про призначення експертизи від адвоката або Ухвала суду, де викладена коротка фабула досліджуваних обставин та питання експерту, а також позовну заяву, документи, які містять відомості про тип протиправних дій та характеризуючі відомості на підекспертну особу.

   Психологічна експертиза проводиться в кілька етапів:

   • Підготовчий (включає оформлення заяви про проведення експертизи, реєстрацію заяви та наданих матеріалів, визначення вартості експертизи та строків проведення);
   • Етап проведення експертизи (включає проведення психологічного дослідження підекспертної особи та наданих матеріалів, прийняття експертного висновку);
   • Етап складання та оформлення Висновку експерта;
   Як визначається розмір грошової компенсації за завдану моральну шкоду? Експерти застосовують формулу, де враховується розмір компенсації дійсної моральної шкоди, розмір презюмованої моральної шкоди, коефіцієнт ступеню ініціативи (впливу) та характеру діяльності спричинювача шкоди, коефіцієнт індивідуальних особливостей позивача (потерпілого), коефіцієнт урахування обставин, що заслуговують на увагу зі сторони позивача (потерпілого), коефіцієнт ступеню ініціативи (впливу) та характеру діяльності позивача (потерпілого) у виникненні та динаміці ситуації, що досліджується за справою.

   Психологічна експертиза у справах по захисту честі, гідності та ділової репутації - це складний регламентований процес, який потребує високої кваліфікації експерта, що її проводить, та ретельної підготовки експертного процесу. Також психологічна експертиза в даних справах має доказове значення не лише в оцінці моральних страждань та визначенню грошового еквіваленту їх компенсації, а може виступати доказом і при кваліфікації факту приниження честі, гідності та ділової репутації.

   За додатковою інформацією щодо проведення незалежної експертизи Ви можете звернутися до фахівців Незалежного інституту судових експертиз (НІСЕ) за телефонами: (067) 5555-222, (050) 360-16-82 або по email: info@nise.com.ua

   Ми дуже любимо допомогати нашим клієнтам у час, коли інші опускають руки. Не соромтесь писати, телефонувати, ставити запитання.
   04212, Україна, м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 21, корпус 3, офіс 7

   (044) 581 30 90
   (050) 360 16 82
   (067) 5555 222
   info@nise.com.ua