НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Наші ціни

Остаточна вартість експертизи визначається після ознайомлення експерта з наданою документацією та відповідно до кількості поставлених питань.
Земельно-технічна експертиза
- Встановлення факту накладання меж сусідніх земельних ділянок;
- Поділ земельної ділянки у рівних частках;
- Виділ частки в натурі (поділ майна подружжя, спір між спадкоємцями та ін.);
від 12 000 грн.
Будівельно-технічна експертиза
- Оцінка збитку, нанесеного внаслідок залиття квартири;
- Оцінка вартості нерухомості в рамках судових справ щодо розірвання шлюбу, поділу нерухомості в спадкових спорах;
- Встановлення факту відповідності державним будівельним нормам (ДБН);
- Визначення якості та оцінка вартості ремонтних будівельних робіт;
від 11 000 грн.
Електротехнічна експертиза
- Дослідження приладів обліку електроенергії;
- Встановлення факту втручання в роботу лічильника електроенергії та переопломбування;
- Виявлення механізму виникнення пошкоджень на корпусі представленого приладу обліку;
- Визначення причин зміни режиму роботи електроустановки чи її елементів;
- Визначення причин нештатного (аварійного) режиму роботи елементів електрообладнання;
від 9 000 грн.
Екологічна експертиза
- Встановлення обсягу збитку, нанесеного навколишньому середовищу в результаті здійснення промислової діяльності;
- Визначення рівня забруднення води, ґрунту та повітря за комплексом показників;
- Встановлення факту приналежності земель сільськогосподарського призначення до радіаційно небезпечних земель.
від 30 000 грн.
Економічна експертиза
- Дослідження документів бухгалтерського обліку та звітності;
- Дослідження документів фінансово-кредитних операцій в кредитних спорах;
- Перевірка правильності розрахунків заробітної плати та пенсії;
- Перевірка правильності розрахунків по кредиту;
- Перевірка правильності нарахування штрафів за результатами податкової перевірки;
- Перевірка правильності визначення розміру збитків, нанесених державі.
від 20 000 грн.
Мистецтвознавча експертиза
- Встановлення автентичності досліджуваного предмета мистецтва та конкретного автора твору;
- Дослідження ступеню збереження предмета мистецтва, наявності або відсутності реставраційних робіт;
- Встановлення факту приналежності твору мистецтва чи предмету колекціонування до певного періоду часу;
- Визначення, до якого виду мистецтва відноситься предмет мистецтва, наданий на дослідження;
- Встановлення, чи має досліджуваний предмет мистецтва культурну, історичну, наукову, художню, археологічну або іншу цінність;
- Визначення ринкової вартість творів мистецтва;
від 5 000 грн.
Експертиза об'єктів інтелектуальної власності
- Встановлення ознак об'єкта інтелектуальної власності;
- Дослідження відповідності об'єкта критеріям, необхідним для надання правової охорони (новизна, промислова придатність);
- Встановлення факту використання сукупності ознак об'єкта інтелектуальної власності та факту відтворення об'єкта авторського права;
- Визначення вартості майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них;
від 15 000 грн.
Товарознавча експертиза
- Визначення якості товару;
- Оцінка вартості товару в рамках судової справи;
- Оцінка збитку в результаті залиття квартири та зіпсування майна;
від 10 000 грн.
Експертиза промислового обладнання
- Визначення відповідності поставленого і змонтованого обладнання специфікації та/або договору поставки;
- Встановлення відповідності обладнання заявленим технічним характеристикам;
- Визначення характеру зносу обладнання;
- Визначення причин виходу з ладу обладнання, появи дефектів окремих вузлів і агрегатів;
від 15 000 грн.
Автотоварознавча експертиза
- Оцінка збитку, нанесеного в результаті ДТП;
- Оцінка вартості автомобіля та інших транспортних засобів при поділі майна подружжя, спадкуванні та інших спорах в рамках цивільних справ;
від 7000 грн.
Автотехнічна експертиза
- Дослідження механізму, обставин ДТП та її елементів;
- Встановлення несправностей транспортного засобу, які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення до ДТП чи внаслідок неї або після неї,
- Визначення механізму впливу несправності транспортного засобу на виникнення та розвиток ДТП.
- Встановлення відповідності дій водія транспортного засобу в дорожній ситуації технічним вимогам Правил дорожнього руху.
- Дослідження технічного стану транспортних засобів та їх окремих агрегатів, вузлів і деталей;
від 10 000 грн.
Трасологічна експертиза
- Вивчення слідів на проїжджій частині та на транспортному засобі з метою з'ясування обставин ДТП;
- Експертиза слідів виробничих механізмів;
- Експертиза слідів втручання в закрутки і пломби;
від 9 000 грн.
Комплексна Електро-технічна, Пожежно-технічна експертиза
- Встановлення осередку пожежі (місця виникнення початкового займання);
- Встановлення причини, умов і процесів виникнення пожежі;
- Встановлення часу і шляхів поширення горіння;
- Визначення пожежонебезпечних властивостей речовин і матеріалів;
від 19 000 грн.
Почеркознавча експертиза
- Встановлення факту фальсифікації підпису;
- Встановлення факту наслідування підпису, зміни почерку;
- Встановлення конкретного виконавця рукописного тексту, підпису;
- Порівняння зразків підпису;
від 7 000 грн.
Семантико-текстуальна експертиза
- Встановлення наявності в досліджуваних текстах публічних закликів та негативних емоційних оцінок і негативних установок, характеристик, що принижують гідність людини або групи осіб;
- Визначення факту наявності стверджень в досліджуваних текстах;
- Проведення комплексної психолого-лінгвістичної експертизи у справах про завдання моральної шкоди та у справах про захист честі і гідності;
від 7 000 грн.
Авторознавча експертиза
- Встановлення, чи є особа автором тексту конкретного машинописного або рукописного документу;
- Встановлення, чи є особа автором декількох документів або якого-небудь фрагмента тексту документа;
- Встановлення, чи є певна мова рідною для автора конкретного документа;
- Який освітній рівень, стать, вік автора тексту конкретного документа;
від 7 000 грн.
Технічна експертиза документів
- Дослідження давності виготовлення документів (давності виконання записів та підписів та печаток в документах);
- Виявлення ознак технічної підробки документу та його монтажу;
- Визначення, чи розшивались листи документа чи ні;
- Визначення матеріалів письма (яким приладом зроблені записи, підписи тощо);
- Встановлення, чи з одного або різних файлів друкувалися листи документа та чи на одному принтері;
- Визначення типу друкувального пристрою (струменевий, матричний, лазерний принтер, друкарська машинка тощо);
13 000 грн.
Комп'ютерно-технічна експертиза
- Виявлення властивостей, якостей і особливостей використання технічних комп'ютерних систем;
- Встановлення особливостей розробки і використання програмних продуктів (при встановленні фактів використання програмного забезпечення з порушенням авторських прав його розробника);
- Встановлення факту відповідності розробленого програмного забезпечення вимогам технічного завдання, а також іншим нормативним і технічним документам;
- Отримання доступу до інформації на носіях, встановлення факту її видалення чи зміни;
- Встановлення факту монтажу відео- чи аудіо-запису;
- Дослідження роботи онлайн-сервісів;
- Фіксація інформації/публікацій в мережі Інтернет;
від 7000 грн.
Психологічна експертиза
- Встановлення факту завдання моральної шкоди та страждань;
- Визначення розміру завданої моральної шкоди;
- Інші питання.
від 12 000 грн.
Науково-правова експертиза
- Тлумачення норм законів;
- Встановлення законності застосування норм українського або міжнародного законодавства;
від 30 000 грн.
Ми дуже любимо допомогати нашим клієнтам у час, коли інші опускають руки. Не соромтесь писати, телефонувати, ставити запитання.
04212, Україна, м. Київ, вул. Левка Лук'яненка, 21, корпус 3, офіс 7

(044) 581 30 90
(050) 360 16 82
(067) 5555 222
info@nise.com.ua